Ministar Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata,  o b j a v l j u j e : JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva  za ostvarivanje prava na dodjelu sredstava  za „Tekući transfer pojedincima - Transfer za pomoć u zapošljavanju boračkih kategorija putem boračkih zadruga,“ utvrđenog Budžetom/Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu. Kompletan tekst javnog poziva, klikom na sliku...

Salkoministar


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

privredna kretanja

sajmovi b

pruga