Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine prihvatili su Nacrt Zakona o šumama, te zadužili predlagača Federalno ministarstvo, poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da organizuje i provede javnu raspravu po kantonima za izradu Prijedloga Zakona o šumama. S tim u vezi je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je organizovalo javnu raspravu o Nacrtu Zakona o šumama za Tuzlanski i Posavski kanton održi u Kantonalnoj privrednoj komori Tuzla. Kako je saopćeno je iz Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, na Javnu raspravu su pozvani svi zainteresovani za koje se smatra da mogu dati svoj doprinos o ovoj izuzetno važnoj temi. Okupljeni na Javnoj raspravi su iznijeli primjedbe na navedeni Nacrt a koje se odnose na zaštitu i očuvanje šuma, kaznene odredbe, upravljanje šumskim fondom, nadležnosti Ministarstva i kantonalnih uprava za šume, nedefinisano finansiranje čuvarske službe šuma. Najviše pažnje pobudilo je izlaganje Refika Hodžića, predsjednika Skupštine Udruženja inžinjera i tehničara šumarstva Federacije BiH. Kako je istakao, ponuđena rješenje upravljanja, korištenja i nadzora u navedenom Nacrtu nisu prihvatljiva za šumu sa stanovišta Održivog gospodarenja šumom.

RaspravaSume

"Šuma se postavila kao plijen iz koje reba izvući što više novaca a ne kao obnovljivi resurs sa datim sigurnim i jasnim rješenjima kako očuvati i unaprijediti postojeće stanje šuma u FBiH i obezbijediti potrajnost u gospodarenju šumama. Ponuđeni nacrt je neprovodiv jer ne obezbjeđuje potrebna finansijska sredstva  za realizcaiju potrajnosti gospodarenju šumama a što se vidi iz ponuđenih rješenja Nacrta kod propisivanj anaknada. Planiranje nije prihvatljivo je nije u skladu sa naukom i praksom", iznio je stav Hodžić. Naveo je i niz primjedbi vezanih za član koji se odnosi na formiranje ŠPP/ŠGP, za neusklađenost Nacrta sa Šumarskim programom FBiH, a stava je i da ponuđeni Nacrft neomogućava tržišno poslovanje korisniku šuma. "Zaštita šuma od požara nije u ponuđenom Nacrtu usklađena sa mjerama iz Programa razvoja šumarstva FBiH. Nacrt nema modernu dimenziju koju zatijeva EU. Niz je nepravilnosti vezanih za zaštitne šume i šume posebne namjene, ne spominu se šume visoke zaštitne vrijednosti a ima i netačnih pojmova koje treba promijeniti. Postoje kontradiktornosti kada je u pitanju segment tržišnog načina prodaje šumskih drvnih sortimenata jer istovremeno se predlaže da resorno kantonalno ministarstvo svake godine donosi cjenovnik, što je u suprotnosti i predstavlja kontrolisanje cijena i prodaje šumskih sortimenata. Pardoksalno je i nigdje u svijetu nije zabilježeno da nezakonitu štetu na šumi snosi korisnik. Puno je nelogičnosti vezanih i za sufinansiranje čuvarske službe, kaznene odredbe polaganje sručnog šumarskog ispita, generalno, Nacrt je neprovodiv", zaključio je Refik Hodžić svoje izlaganje a treba konstastovati da su navedene stavove podržali skoro svi učesnici Javne rasprave. Za sve one koji nisu bili u mogućnosti prisustvovati Javnoj raspravi u Tuzli, tekst Nacrta Zakona o šumama (sa obrascima za dostavljanje primjedbi) može se preuzeti na oficijelnoj web stranici Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva: www: fmpvs.gov.ba u izborniku: Šumarstvo, podizbornik: Sektor za šumarstvo i lovstvo, Propisi u izradi, a na mail adresu ministarstva mogu uputiti primjedbe.

10.2.2017. godine


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

privredna kretanja

sajmovi b

pruga