- Gostovanje u programu RTVTK - Kantonalna privredna komora Tuzla već je izgradila jedan profil stalnog i kvalitetnog učesnika brojnih sajamskih manifestacija –


RTVTK: Kada govorimo o privredi možemo li reći da su pokazatelji privrednih kretanja u našem kantonu pozitivni?
N.K. „Privreda u našem Kantonu definitivno ostvaruje pozitivan rezultat. Uzmimo za primjer ostvarene rezultate poslovanja u industrijskoj proizvodnji. Došlo je do povećanja proizvodnje od 6,6%.Taj iznos u TK je veći od industrijskog rasta na nivou cijele BiH  koji iznosi 4,6 %. Dalje, električna energija je povećala svoju proizvodnju za 8%. Rudnik "Kreka" je povećao za 23 % svoju proizvodnju u odnosu na prethodnu godinu, dok je rudnik "Đurđevik" za 17 %.“
RTVTK: Koliko su naši privrednici poželjni kao izvoznici van kantona i van naše zemlje, evo šešedžam soda je jedan od svijetlih primjera izvoza?
N.K. „Kao izvoznici naši privrednici su poželjni. Ostvaren je izvoz namještaja u iznosu od 71.609.000,00 KM; izvoz kože, krzna i proizvoda od kože i krzna u iznosu od 15.217.000,00 KM; izvoz odjeće  u iznosu od 40.383.000,00 KM; obuće 57.556.000,00 KM.“
RTVTK: Koliko komora ima uvida u probleme privrednika na terenu i koji su to problemi s kojima se najčešće susreću?
N.K. „Komora ima uvida u probleme privrednika. Najveći problem je siva ekonomija i rad na crno(nelegalan rad). Susreću se sa problemima izvoza mlijeka, voća, povrća.  Ova pitanja se rješavaju na odborima granskih udruženja Komore, nakon čega se dopisi dostavljaju nadležnim organima kako bi se zajednički riješio taj problem.“  
RTVTK: Da li su sajmovi najbolji način da se prezentuju privredni potencijali našeg kantona?
N.K. „Kantonalna privredna komora Tuzla već je izgradila jedan profil stalnog i kvalitetnog učesnika brojnih sajamskih manifestacija. Ovo prije svega možemo potvrditi činjenicom da smo i kroz ovaj segment, dakle, kroz sajamske aktivnosti, u potpunosti servis našim članicama, privrednim subjektima: Naš koncept je da ne predstavljamo sebe, ne predstavljamo Komoru, nego smo u službi prezentovanja, promocije, naših firmi članica i njihovih proizvoda, a to je jedan stil koji već godinama gajimo i po kojem ne samo da smo prepoznatljivi nego koji je uspio da utiče i na načine izlaganja drugih komora iz regiona. Nije na odmet pomenuti i da su firme članice Komore, sa nekoliko sajamskih manifestacija u protekloj godini, donijele niz vrijednih priznanja i plaketa. A sajamskim manifestacijama na kojima je “Privreda TK” već tradicionalno prisutna, prepoznatljiva i rado viđena, ove godine smo otvorili dvije nove. Bili smo u Zrenjaninu Banjaluci, sve opet, zahvaljujući dobroj međukomorskoj saradnji, susretljivosti, zalaganju za privrednike i privredu u cijelosti. I naravno da smo itekako zadovoljni  i zahvalni našim komorskim prijateljima u zemlji i regionu. Kada bi mi u Komori pravili sajamska hroniku, onda bi je popunili informacijama sa  realizovanim nastupima u Virovitici, Gračanici, Lukavcu, Mostaru, Gradačcu, Zrenjaninu, Bihaću, Zenici, Zaječaru, Banjaluci. U ovoj godini ćemo pokušati otvoriti neka nova poglavlja pa se pokušati pozicionirati u Beogradu, Sremskoj Mitrovici, Novom Sadu, pokušavamo obnoviti saradnju i nastupiti u Osijeku, Splitu, Zagrebu, privrednicima ćemo ponuditi sajamske manifestacije u Turskoj.“

Kikan

RTVTK: Šta je ono što najviše uvozimo u naš kantona a šta je ono što izvozimo?
N.K. „Ono što najviše izvozimo su:
•    mineralna goriva, maziva i srodni proizvodi u vrijednosti od 116.202.000,00 KM od čega najviše ugalj, koks i briketi u iznosu od 109.004.000,00 KM,
•    mašine/strojevi i transportna sredstva u vrijednosti od 218.923.000,00 KM od čega najviše pogonske mašine i oprema u iznosu od 121.307.000,00 KM,
•    razne industrijske proizvode  u vrijednosti od 307.202.000,00 KM  od čega najviše namještaj i njegove dijelove u iznosu od 70.609.000,00 KM,
•    odjeća u iznosu od 44.383.000,00 KM.
Ono što najviše uvozimo su:
•    hemijski proizvodi ukupne  vrijednosti  164.796.000,00 KM od čega najviše medicinski i farmaceutski proizvodi u iznosu od 33.641.000,00 KM,
•    industrijski proizvodi  ukupne vrijednosti 399.311.000,00 KM od čega najviše koža,krzno i proizvodi od kože i krzna u iznosu od 67.591.000,00 KM, zatim željezo i čelik u iznosu od 64.853.000,00 KM,
•    metalni proizvodi u iznosu od 68.081.000,00 KM,  
•    tkanine i tekstilni proizvodi u iznosu od 61.146.000,00 KM,
•    drumska vozila u iznosu od 77.337.000,00 KM.“
RTVTK: Koliko naša privreda može pratiti savremene svjetske trendove?
N.K. „Naša privreda može pratiti savremene svjetske trendove. A to možemo da potkrijepimo ciframa o izvozu i uvozu. Kompanija Menprom iz Gornje Tuzle prva iz Bosne i Hercegovine planira izvoz svježeg mesa na tursko tržište. Zbog toga su odlučili izgraditi objekat u vrijednosti od šest miliona maraka gdje će se pakovati ovo meso, a zaposlit će i nove radnike. Plan je izvesti mesa i gotovih proizvoda u vrijednosti 20 do 30 miliona maraka. Povećanje uvoza zabilježeno je u većini općina TK a najviše u Živinicama za 19,8%, Lukavcu za 18,1%  i  Tuzli  za  11,8%,  dok  je  najveće  smanjenje  uvoza  zabilježeno  u  općinama  Teočak  za 45,3% i Sapna za 40,8% u odnosu na prethodnu godinu.Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2016. godini u FBiH iznosi 57,5 %  a u TK 77,3%.“
RTVTK: Šta su planovi Komore za naredni period?
N.K. „Realizacija Programa rada Kantonalne privredne Komore Tuzla u 2017. godini biće izvršena kroz aktivnosti organa Komore, putem sektora Udruženja, Sektora za edukaciju, promociju, regionalnu saradnju i odnose s javnošću  i Stručne službe Komore. U 2017. godini Komora će se na osnovu Sporazuma o partnerskoj saradnji na unaprijeđenju privrede između Kantonalne privredne komore Tuzla i Vlade Tuzlanskog kantona, zalagati da se partnerski odnos sa organima izvršne vlasti na Tuzlanskom kantonu ostvaruje  kroz sljedeće aktivnosti:
•    Formirati Koordinacioni odbor zajedno sa predstavnicima Vlade TK, koji će upućivati inicijative, davati prijedloge za utvrđivanje javnih politika, učestvovati u javnim raspravama.
•    Unaprjeđenje izvoza roba i usluga sagledavati kroz redovnu koordinaciju sa nadležnim ministarstvima Tuzlanskog kantona.
•    Raditi na promociji poduzetništva i samozapošljavanja kao jednog od načina smanjenja nezaposlenosti.
•    Zajedno sa Vladom Tuzlanskog kantona raditi na zaštiti članstva od svih vidova nelojalne konkurencije, sive ekonomije.“


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

privredna kretanja

sajmovi b

pruga