"S obzirom na novonastalu situaciju kada je u pitanju nedavno izbijanje virusa ptičije gripe na privatnom imanju u Prijedoru, osjećamo dužnost i obavezu da javnosti iznesemo kratak komentar. Naime, nakon izbijanja navedene bolesti, odmah su obavještene sve nadležne institucije na čelu sa Uredom za veterinarstvo BiH, te je održan hitan sastanak na kojem su se naredile sve potrebne mjere koje proizilaze iz Pravilnika za suzbijanje i kontrolu influence ptica. Veterinarski fakultet u Sarajevu je izvršio i laboratorijsko ispitivanje i utvrdio da se radi o virusu H5N8, koji nije opasan po zdravlje ljudi. Iako se ovdje radi o izolovanom i sporadičnom slučaju, mi kao udruženje apeliramo na sve koji su na direktan ili indirektan način uključeni u procese peradarske proizvodnje da biosigurnosne mjere podignu na najviši mogući nivo.Ukoliko svi budu poštovali propisane mjere, smatramo da u tom slučaju nema razloga za brigu. Kada je u pitanju intenzivnitovbrojlerskih pilića, ovaj dio peradarske proizvodnje je pod stalnim stručnim veterinarskim nadzorom od strane organizatora tova, te je cijeli lanac od farme do stola u potpunosti kontrolisan, što krajnjem potrošaču odnosno konzumentu pilećeg mesa daje sigurnost i  garanciju da dobija kvalitetan i za upotrebu bezbjedan proizvod."

peradari


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

privredna kretanja

sajmovi b

pruga