Međunarodni sajam poduzetništva i obrta „GRAPOS-EXPO“ 2017 koji se održava od 18.do 22. aprila 2017. godine profilira se kao sajam dostignuća proizvodnog i uslužnog poduzetništva i obrtništva, starih i umjetničkih zanata, te kvalitetnih uvjeta iz okruženja koji doprinose razvoju poduzetništva i obrtništva. Stoga će glavnu strukturu sajamske manifestacije činiti sledeći sadržaji:- Izložba proizvoda i usluga poduzetnika i obrtnika, prvenstveno sektora nosioca privrednog razvoja općine Gračanica, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i same Bosne i Hercegovine, a to su: sektor metala, sektor drvoprerade, sektor gume i plastike, te sektor građevinarstva, sa ciljem prezentacije svojih dostignuća i poslovnih mogućnosti. - Izložba starih i umjetničkih zanata Bosne i Hercegovine. Kroz prezentaciju aktivnog izvođenja i živog rada predstaviće se stari i umjetnički zanati sa ciljem očuvanja kulturnog nasleđa i rehabilitacije (očuvanje i proširenje kruga svjih korisnika) starih i umjetničkih zanata.- Izložba proizvoda za supstituciju uvoza.Velika poduzeća će prezentirati proizvode koje uvoze i koji se ne proizvode u domaćoj privredi, a mogu biti predmet usvajanja i razvoja od strane domaćih poduzetnika i obrtnika, sve sa ciljem supstitucije uvoza i povećanja izvozne konkurentnosti domaćih proizvođača.- Prezentacija poslovnih zona. Poslovne zone iz okruženja prezentirat će svoje kapacitete i uvjete koje pružaju poduzetnicima u razvoju (investitorima) za ulazak u prostore poslovnih zona.- Prezentacija integrativne medicine i Kongres integrativne medicine sa međunarodnim učešćem.- Izložba organske i poljoprivredne proizvodnje i etno narodnog stvaralaštva.- Sudjelovanje partnerskih komorskih institucija sa prezentacijom svojih programskih aktivnosti i uvjeta u doprinosu i potpori razvoju privrednih aktivnosti.- Prezentacija Klastera plastičara i alatničara BiH, njegovih članica, njihovih kapaciteta i poslovnih mogućnosti, te promocije kvalitetnog poslovnog povezivanja poduzetnika organiziranjem klastera.- Prezentacija bratimljenih gradova i općina/opština sa ciljem podizanje kvalitetne poduzetničke klime i iniciranja povezivanja poduzetnika i obrtnika na širim prostorima i unutar sredina koje stvaraju dobre preduvjete za povezivanje poduzetnika i obrtnika. Za vrijeme održavanja sajamske manifestacije organizirat će se stručni skupovi i susreti na temu aktuelnih privrednih zbivanja i uvjeta koji su na raspolaganju poduzetnicima i obrtnicima u podršci njihovog razvoja. Planirani profil i djelatnosti sajma trebaju dati poslovni pečat sajmu i učiniti ga atraktivnim centrom za promociju i komunikaciju privrednika Federacije BiH, Republike Srpske i same BiH.

Grapos2017

Prvi sajam poduzetništva i obrta “GRAPOS EXPO“ održan je u Gračanici, na prostoru poslovne zone „Širbegović“, na dane 7.-10.04.2010 godine. Na sajmu „GRAPOS-EXPO“ predstavljena je privredna aktivnost malog i srednjeg poduzetništva i ostalih aktera razvoja poduzetničke klime i privrednog iekonmskog razvoja kako općine Gračanica tako i Tuzlanskog kantona te same Federacije Bosne i Hercegovine. Ovom sajamskom manifestacijom započeo se provoditi razvojni projekat: Međunarodni sajam poduzetništva i obrta „GRAPOS-EXPO“. Sajam poduzetništva i obrta „GRAPOS-EXPO“ pokrenut je sa ciljem obavljanja djelatnosti priređivanja sajma poduzetnika i obrtnika, kao i drugih sajmova i izložbi, te za obavljanje djelatnosti promocije i međusobnog boljeg povezivanja poduzetništva općina/opština i poduzetništva Federacije BiH , Republike Srpske i cijelog državnog prostora BiH kao i privrednih subjekata iz šireg prekogreničnog okruženja.Kroz organizaciju sajamske manifestacije i široko partnerstvo želi se pozitivno utjecati na privredni razvoj i stvaranje pozitivne poduzetničke klime, na povećanje konkurentnosti privrednog sektora, na bolje međusobno povezivanje privrednih subjekata, na intenziviranje promocije privrede, na privlačenje ulaganja, kao i na stvaranje jasne spoznaje o vlastitim ( tradicionalnim i suvremenim ) snagama iprivrednim vrijednostima. Kontakti za prijavu i sudjelovanje na sajmu: BOMS-expo - www.bomsexpo.com.ba, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., Adresa: M4, Stjepan Polje 75320, Telefon: 035 783-040, Fax +387 (0) 35 / 792 – 344. Preuzimanje prijave klikom na sliku gore...

     


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

privredna kretanja

sajmovi b

pruga