Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta raspisalo je Javni natječaj za odabir korisnika grant sredstava tekućih transfera za 2017. godinu.

podsticaji2017


Grant sredstva Ministarstvo će dodijeliti za sedam projekata i to: Izgradnja poduzetničkih zona, Poticaji inovatorima – pojedincima, Unapređenje institucijske poduzetničke infrastrukture, Poticaj udruženjima, komorama i obrazovnim institucijama, Poticaji opstanku tradicionalnih i starih zanata, Poticaji razvoju vezanih i posebnih obrta i Poticaji novoosnovanim subjektima MSP. Cilj projekta Izgradnje poduzetničkih zona je unapređenje postojeće komunalne infrastrukture u poduzetničkim zonama Federacije Bosne i Hercegovine tamo gdje ista predstavlja prepreku razvoju poduzetništva, kao i unapređenje usluga za upravljanje razvojem poduzetničkih zona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Korisnici sredstava po ovom projektu mogu biti: Opštine i gradovi u Federaciji BiH. Cilj projekta Poticanje inovatora na razvoj inovacija je dovođenje inovacije do proizvoda, poticanje inovatora da krenu u poduzetničke poduhvate i upotreba inovativnog potencijala u stvaranju domaćih proizvoda. Kriteriji za izbor korisnika sredstava: vrsta proizvoda kojem je inovacija namijenjena, dovođenje inovacije do proizvoda, izvori-način finansiranja, priznanja na sajmovima i izložbama, dosadašnji poticaji od strane Ministarstva. Korisnici sredstava mogu biti Inovatori – pojedinci koji imaju prebivalište u Federaciji BiH. Cilj projekta uređenje i opremanje prostora za prihvatanje malih i srednjih poduzetnika, odnosno poduzetnika početnika je razvoj poduzetničkih potpornih institucija (poduzetničkih centara, poduzetničkih inkubatora i tehnoloških parkova), unapređenje efikasnosti proizvodnje i proizvodnih procesa na tržištu malih i srednjih  preduzeća umreženih u klastere,  privlačenje investicija i stvaranje mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta. Korisnici sredstava mogu biti poduzetničke potporne institucije s područja Federacije BiH (poduzetnički inkubatori, tehnološki parkovi, klasteri i poduzetnički centri) koje imaju najmanje 1 (jednog) zaposlenog na neodređeno vrijeme. Cilj projekta Razvoj i afirmacija poduzetništva i obrta je interesno umrežavanje poduzetnika i obrtnika, organizovano zastupanje interesa poduzetnika i obrtnika na zajedničkom tržištu, opstanak i razvoj komorskog sistema u Federaciji BiH, edukacija članova komora i udruženja, organizovanje zajedničkih nastupa na sajmovima. Korisnici sredstava mogu biti udruženja, komore i obrazovne institucije koje svojim projektima promovišu i potiču razvoj poduzetništva i obrta u Federaciji BiH i imaju najmanje 1 (jednog) zaposlenog na neodređeno vrijeme. Cilj projekta Očuvanje obrtničke tradicije, kulturnog i istorijskog naslijeđa poticanjem tradicionalnih i starih obrtničkih djelatnosti kroz sufinansiranje troškova: provođenja poslovnog plana je poboljšanja uslova rada u radionici, obrazovanja i stručnog osposobljavanja zaposlenih i izradu reklamnog materijala. Korisnici sredstava mogu biti obrtnici koji obavljaju djelatnost u skladu s Uredbom o zaštiti tradicionalnih i starih obrta ("Službene novine Federacije BiH", br. 66/09; 38/10 i 16/12) i posluju najmanje 12 mjeseci. Svi korisnici sredstava moraju imati sjedište na području Federacije BiH, nalaziti se u većinskom privatnom vlasništvu državljana BiH, te najmanje 1 (jednog) zaposlenog na neodređeno vrijeme. Korisnici poticaja iz 2016. godine nemaju pravo na korištenje sredstava u 2017. godini. Cilj projekta Poticanje vezanih i posebnih obrta na razvoj djelatnosti kroz sufinanciranje troškova nabavka opreme potrebne za proširenje i osuvremenjivanje proizvodnje, je omogućavanje povećanja kvalteta proizvoda i rast zaposlenosti. Korisnici sredstava mogu biti obrtnici koji obavljaju djelatnost u skladu s Uredbom o vezanim i posebnim obrtima ("Službene novine Federacije BiH", br. 66/09; 62/10 i 16/12), pripadaju područjima C, F, G/45.20 i S/95 vezanih obrta i području posebnih obrta, propisanim ovom Uredbom i posluju najmanje 12 mjeseci. Svi korisnici sredstava moraju imati sjedište na području Federacije BiH, nalaziti se u većinskom privatnom vlasništvu državljana BiH, te najmanje 1 (jednog) zaposlenog na neodređeno vrijeme. Korisnici poticaja iz 2016. godine nemaju pravo na korištenje sredstava u 2017. godini. Cilj projekta Održavanje pozitivnog trenda poduzetničke aktivnosti s aspekta povećanja broja novoosnovanih subjekata male privrede. Kroz projekt će se realizovati subvencioniranje troškova registracije i troškova doprinosa za trenutno zaposlene. Korisnici sredstava mogu biti subjekti male privrede definisani po Zakonu o poticanju razvoja male privrede i Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima koji imaju sjedište na području Federacije BiH, nalaze se u većinskom privatnom vlasništvu državljana BiH, te najmanje 1 (jednog) zaposlenog na neodređeno vrijeme, a registrovani su poslije 18.05.2016. godine. „Korisnici poticajnjih sredstava mogu zaključiti samo jedan ugovor o korištenju poticajnih sredstava iz Budžeta FBiH za 2017. godinu po ovoj namjeni. Ministarstvo će izvršiti provjeru kod ostalih federalnih organa uprave o dodjelama poticajnih sredstava iz Budžeta FBiH za 2017. godinu i prekinuti ugovore sa svim eventualnim dvojnim korisnicima po ovoj namjeni, uz povrat sredstava koja su dodijeljena“, navedeno je u pozivu.
Prijave se dostavljaju zaključno sa 14.04.2017. godine.


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

privredna kretanja

sajmovi b

pruga