Pored opšteg interesa da se grade putevi i autoputevi u našoj državi, za građevinski sektor od posebne je važnosti da se osigura kontinuitet radova, bez pauza, da bi se mogao zadržati u kontinuitetu i broj zaposlenih u ovom sektoru – izjavila je  sekretarka za građevinarstvo Privredne komore Federacije BiH Dženana Hodžić.

dzenanahodzic

Analiza posljednjih statističkih podataka, kako je navela, pokazuje da je u prvom kvartalu ove godine, u odnosu na isti period prošle godine u BiH zabilježen pad u izvođenju građevinskih radova od 3,5 posto. Prema vrsti građevinskih objekata, u tom periodu na objektima visokogradnje zabilježen je rast za 2,1, a na objektima niskogradnje pad za 7,2 posto. „Broj nezavršenih stanova u prvom kvartalu ove godine je u porastu, kao i očekivani projekti u visokogradnji, tako da očekujemo da će uposlenost kapaciteta u visokogradnji biti u blagom porastu u ovoj godini. Niskogradnja je u blagom padu“, navela je Hodžić. Trenutno stanje, kada je riječ o poslovanju građevinskog sektora u Federacije BiH, po njenim riječima, alarmira nadležnim organima potrebu da se što prije osiguraju modeli finansiranja. „U fazi smo kada imamo probleme finansiranja i moguće zastoje, ukoliko se ti problemi ne riješe. Pored rješavanja problematike uobičajenih načina finansiranja, smatramo da bi, u ovoj fazi, bilo važno razmotriti i druge načine finansiranja ili sufinansiranja. Jedan od realnijih pristupa u rješavanju pitanja finansiranja je, naprimjer, u Crnoj Gori gdje firma  koja osigura podršku banke, kao izvor finansiranja ili sufinansiranja, dobija posao na realizaciji projekta u omjeru osiguranih sredstava“, navela je Hodžić dodajući da svakako treba uzeti u obzir sve pozitivne prakse rješavanja tih pitanja u zemljama u okruženju i opredijeliti se za najefikasnije rješenje. Napomenula  je da brojni problemi opterećavaju privredna društva u građevinarstvu, od izraženog fragmentiranog unutrašnjeg tržišta, institucionalne i pravne disperzije, izražene sive ekonomije što sve zajedno destimulirajuće djeluju na poslovanje građevinskog sektora i dalji rast zapošljavanja. „Potencijala za razvoj građevinarstva ima jako puno i perspektive investiranja su značajne. Međutim,  ukoliko se sistemski ne pristupi rješavanju problema koji prate ovaj sektor, osigura kontinuitet radova i zaposlenosti, u vrlo skoroj budućnosti ćemo imati otpuštanje radnika i značajan odliv stručne radne snage, što će imati dugoročne posljedice na poslovanje i razvoj građevinarstva u BiH, ali i ukupnu sliku ekonomije BiH“, kazala je Hodžić.


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

privredna kretanja

sajmovi b

pruga