Mali oglasi
   

OGLASNIK PONUDE I POTRAŽNJE

KONTAKTIRAJTE NAS !!!
Imate zanimljive vijesti o poslovanju Vašeg preduzeća? Nudite ili potražujete usluge ili proizvode? Oglasite Vašu ponudu ili proslijedite vijesti iz Vaše firme!

Kontakt:
e-mail: dino@kpktz.ba
ili na telefone 035/258-260 ; 061/164-311

Naziv firme: THOMAS-PLASTIK doo
Adresa:
Grad: Orašje
Telefon: 031-713-716, 063-341-509
Fax: 031-713-716
Web: www.tel.net.ba/thomas-plastik
Kontakt:
E-mail: thomas-plastik@tel.net.ba
Tekst oglasa:

Proizvodimo: stakloplastika-čamci, bazeni za prevoz i prodaju ribe, tobogani za djecu, čvrsti krovovi za suzuki vitaru, seperatori(flotatori), plimramor-ugos.stolovi, šankovi, klupice prozora, stepeništa, umivaonici, solid surfface(kerrock) kuhinjske ploče, sudoperi.

Datum: 08-nov-2010

 

Naziv firme: Emina Mekić
Adresa:
Grad:  
Telefon: 062 389 245
Fax:  
Web:  
Kontakt:
E-mail: mina_mekic@hotmail.com
Tekst oglasa:

Profesor engleskog jezika, sudski tumač za engleski jezik, vrši usluge ovlaštenog prevođenja sa engleskog na lokalne jezike i obratno, sa ovjerom i pečatom stalnog sudskog tumača za engleski jezik na području Brčko distrikta BiH, Tuzlanskog Kantona, odnosno Bosne i Hercegovine.

Datum: 19-juli-2010


Naziv firme: HERCEG d.o.o. Srebrenik
Adresa:
Industrijska bb
Grad: 75350 Srebrenik
Telefon: 035 64 64 64
Fax: 035 64 58 21
Web: www.dooherceg.com
Kontakt:
Delić Admir
E-mail: admir@dooherceg.com
Tekst oglasa:

Firma HERCEG d.o.o. Srebrenik u svom mašinskom parku raspolaže sa FLOW mašinom za rezanje vodenim mlazom (Američka tehnologija) svih materijala debljine do 200 mm. Pored upotrebe za vlastite, pružamo i usluge za sva zainteresirana pravna i fizička lica. Mašina raspolaže neslućenim mogućnostima rezanja svih oblika vodenim mlazom na osnovu crteža urađenih u jednom od tehničkih formata. Svi zainteresovani mogu se obratiti na našu adresu putem telefona, e-maila ili nas posjetiti lično na našoj adresi i na licu mjesta se uvjeriti u mogućnosti rada mašine.
Datum: 14.01.2010.

Datum: 29-jan-2010

 

Naziv firme: Adnan Mesic - Sudski tumač za engleski jezik
Adresa:
Grad:  
Telefon: 061 285 064
Fax:  
Web:  
Kontakt:
Adnan Mesic
E-mail: mesic98@yahoo.com
Tekst oglasa:

Sudski tumač za engleski jezik

Ovlašteni sudski tumač za engleski jezik obrazovan u SAD sa Magistarskim
iz ekonomije/poduzetništva. Povoljno i brzo radim prevod svih vrsta
naučnih i opštih tekstova. Po potrebi dostava prevoda u inostranstvo.
Pregled već urađenih prevoda sa ovjerom i bez.

Datum: 24-sep-2009

 

Naziv firme: Adnan Mesic
Adresa:
Grad:  
Telefon: 061 285 064
Fax:  
Web:  
Kontakt:
Adnan Mesic
E-mail: mesic98@yahoo.com
Tekst oglasa:

Konsalting pri pravljenju biznis plana

Pomoć pri izradi svih aspekata biznis plana te pomoć poduzetnicima pri
implementaciji planiranog biznisa i savjetovanje za obezbjeđenje uspješnog
poslovanja. Dobar biznis plan je, između ostalog, osnova za dobijanje
povoljnog kredita i pronalaženje finansijera za Vaš biznis poduhvat.

Datum: 24-sep-2009