Udruženje za šumarstvo i preradu drveta Kantonalne privredne komore Tuzla u saradnji sa JP „Šume TK“ dd Kladanj , organizuje sjednicu Odbora Udruženja u proširenom sazivu, za ponedeljak, 28. novembra 2016. godine u 13,oo sati u velikoj sali Kantonalne privredne komore Tuzla. Za sjednicu je predložena rasprava na temu "Mogućnosti snabdijevanja sirovinom drvoprerađivača u 2017.godinu".

DrvnaIndustrija


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

privredna kretanja

sajmovi b

pruga